Przycisk

obejmuje rozpoznanie i ocenę problemu, analizę źródeł 
i przyczyn trudności oraz dostępnych zasobów do radzenia sobie
z nimi, wsparcie emocjonalne,

psychoedukację, poradnictwo, interwencję kryzysową i inne formy pomocy psychologicznej adekwatne do rodzaju problemu.  

 

Zapewniam bezpieczne i komfortowe warunki pracy psychologicznej
z zachowaniem wszelkich etycznych zasad zawodowych.

Pomoc psychologiczna

Gabinet psychologiczny

Al. Wojska Polskiego 42, II p., Szczecin

www.szymanska-psycholog.pl

tel. +48 668113116

Badania psychologiczne

 

m.in. dla osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń lub licencję detektywa, dla ubiegających się o urząd sędziego, prokuratora, kuratora, komornika

 

obejmują wywiad bezpośredni, obserwację, zastosowanie narzędzi diagnostycznych, w celu opisania cech osobowości, poziomu intelektualnego, zdolności poznawczych i umięjętności społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, 
wymagających dużej odporności na stres.

 

 

 

 

 

  przeznaczone dla osób indywidualnych, grup, firm i in.

w zakresie mechanizmów stresu i radzenia sobie ze stresem, przemocy

mechanizmów powstawania uzależnień,

zachowań suicydalnych, psychologii terroryzmu, psychologicznych aspektów sytuacji zakładniczych,

integrowania grup i poprawy jakości współpracy i in.

 

Superwizje przeznaczone są
dla specjalistów z interwencji kryzysowej.