Przycisk

Gabinet psychologiczny

Al. Wojska Polskiego 42, II p., Szczecin

www.szymanska-psycholog.pl

tel. +48 668113116

 

 

 

 

 W 1996 r. ukończyłam psychologię na KUL. Rozpoczęłam praktykę zawodową, którą nieprzerwanie kontynuuję od 27 lat.
W 2003 r. obroniłam pracę doktorską z psychologii a w
 2009 r. ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. 
Po zakończeniu udziału w cyklu kursów z interwencji kryzysowej  prowadzonych przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego /dr Wadę Badurę - Madej/, w 2012 r. zostałam Certyfikowanym Superwizorem i Interwentem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

 

Ponadto, uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach z terapii krótkoterminowej, uzależnień, przeciwdziałania przemocy, negocjacji w sytuacjach kryzysowych i innych kursach doskonalących.

 

Od 2017 r. jestem promotorem i wykładowcą akademickim w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie gdzie wykładam interwencję kryzysową, psychologię społeczną, mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem. 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

Od 27 lat udzielam pomocy psychologicznej osobom w kryzysie m.in. w relacjach partnerskich, żałobie, z zespołem stresu pourazowego, doświadczającym przemocy, mobbingu i w innych trudności zarówno z obszaru kryzysu jak i problemów życia codziennego. Prowadzę warsztaty psychologiczne dla weteranów rannych i poszkodowanych w misjach w Afganistanie, Iraku i innych krajach oraz dla ich rodzin.

W 2014 r., na zaproszenie Departamentu Stanu USA, uczestniczyłam w programie International Visitor Leadership Program "Wounded Warrior Assistance". 

 

Od wielu lat prowadzę szkolenia m.in. z wojskiem, policją, załogami statków z psychologii terroryzmu,
zachowania się w sytuacjach  zakładniczych.

 

Wykonuję badania psychologiczne dla osób posiadających lub ubiegających się o broń i innych wymienionychw ustawie o broni i amunicji. Szkoliłam służby ratownictwa medycznego w zakresie kontaktu z poszkodowanymi.

 

Posiadam doświadczeniew prowadzeniu działań psychoprofilaktycznych w dziedzinie uzależnień, mobbingu, samobójstw, przeciwdziałania przemocy i in. Prowadziłam superwizję Regionalnych Centrów Kryzysowych w Myśliborzu i Stargardzie. Współpracowałam ze stowarzyszeniami: Nikt nie zostaje, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, którego jestem honorowym członkiem.

 

W pracy psychologa staram się jak najlepiej służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, kierując się przy tym uważnością, empatią, zdrowym rozsądkiem. Moim celem jest skuteczna, efektywna pomoc zmierzająca do poprawy funkcjonowania pacjentów w zaspokajaniu ich potrzeb i dążeniu do samorealizacji.